PODSTAWA WYMIARU EMERYTURY DLA OSOBY UPRAWNIONEJ DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Osoba, która w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę miała ustalone wcześniej prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może:

  • za podstawę wymiaru emerytury wskazać podstawę wymiaru renty (w wysokości uwzględniającej rewaloryzację oraz wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w okresie po ustaleniu prawa do renty),
  • wnioskować o ustalenie podstawy wymiaru emerytury na nowo - według zasad określonych dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy (art. 15 ustawy emerytalnej), wskazując do obliczenia tej podstawy:
    • inne zarobki niż przyjęto do obliczenia podstawy wymiaru renty, albo
    • te same zarobki, które przyjęto do obliczenia podstawy wymiaru renty, o ile mogą być przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych