PODSTAWA WYMIARU EMERYTURY DLA OSOBY WCZEŚNIEJ UPRAWNIONEJ DO EMERYTURY

Podstawę wymiaru emerytury przyznawanej po emeryturze stanowi podstawa wymiaru wcześniej przyznanej emerytury (art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy emerytalnej).

 

Przykład

W kwietniu 2010 r. ZUS przyznał wcześniejszą emeryturę pracowniczą mężczyźnie, ur. w lipcu 1947 r. Po przyznaniu emerytury uprawniony nie pracował.  W sierpniu 2017 r. emeryt zgłosił  wniosek o emeryturę powszechną. ZUS wydał decyzję przyznającą emeryturę. Do ustalenia podstawy jej wymiaru przyjął podstawę wymiaru emerytury wcześniejszej. W przypadku tego emeryta zamiana emerytury wcześniejszej na powszechną pozostaje bez wpływu na wysokość świadczenia.  Nie zmieniła się bowiem ani podstawa wymiaru świadczenia, ani wymiar okresów. Emerytura została obliczona z zastosowaniem art. 53 ust. 3 ustawy emerytalnej, a zatem od tej samej kwoty bazowej, od której ZUS obliczył emeryturę wcześniejszą.

 

WAŻNE!

W przypadku emerytury przyznawanej osobie już uprawnionej do takiego świadczenia, ustawa emerytalna nie przewiduje możliwości ustalenia podstawy wymiaru od zarobków. Podstawę wymiaru tej emerytury może stanowić wyłącznie podstawa wymiaru wcześniej przyznanej emerytury w wysokości uwzględniającej rewaloryzację i waloryzacje, jakie miały miejsce w okresie od przyznania emerytury wcześniejszej do przyznania kolejnej emerytury.

Jak zatem powinna postąpić osoba, która będąc na wcześniejszej emeryturze pracowała i osiągała korzystne zarobki?

Osoba ta, przed zgłoszeniem wniosku o kolejną emeryturę lub - najpóźniej - wraz ze zgłoszeniem tego wniosku, powinna złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury wcześniejszej.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych