PODSTAWA WYMIARU EMERYTURY OSOBY, KTÓRA POBIERAŁA ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY

Podstawę wymiaru emerytury dla osoby, która przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę pobierała zasiłek przedemerytalny ustala się na zasadach ogólnych, a więc z uwzględnieniem zarobków z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat poprzedzających rok zgłoszenia wniosku o emeryturę, albo z 20 lat podlegania ubezpieczeniom społecznym, wybranych z okresu poprzedzającego rok zgłoszenia wniosku o emeryturę.

W przypadku jednak, gdy zainteresowany w ciągu 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosił wniosek o emeryturę, pobierał przez więcej niż 10 lat zasiłek przedemerytalny, do ustalenia podstawy wymiaru emerytury może wskazać zarobki uzyskane  w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym nabył prawo do tego zasiłku (art. 15 ust. 2 ustawy emerytalnej).

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych