PODSTAWA WYMIARU RENTY PO: RENCIE, EMERYTURZE I ŚWIADCZENIU PRZEDEMERYTALNYM

Podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do renty lub do emerytury  stanowi - odpowiednio zwaloryzowana - podstawa wymiaru poprzednio ustalonego świadczenia (art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy emerytalnej).

W tym przypadku ustawa  emerytalna nie przewiduje możliwości ustalenia podstawy wymiaru od zarobków.

Z kolei osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a uprawniona do świadczenia przedemerytalnego, do ustalenia podstawy wymiaru renty może wskazać wyłącznie zarobki ustalone w myśl art. 15 ustawy emerytalnej, a więc podstawa wymiaru ustalana jest wyłącznie na zasadach przewidzianych dla świadczeń przyznawanych po raz pierwszy.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych