PODSTAWA WYMIARU EMERYTURY DLA OSOBY UPRAWNIONEJ WCZEŚNIEJ DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO

Podstawę wymiaru emerytury dla osoby uprawnionej do świadczenia przedemerytalnego przyznanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (art. 21 ust. 3 ustawy emerytalnej) może stanowić:

Przy ustalaniu tej podstawy stosuje się zasady przedstawione przy prezentowaniu podstawy wymiaru emerytury dla osoby uprawnionej do renty.

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych