Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Od 1 stycznia 2019 r. masz obowiązek opłacać składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Do składek na ten Fundusz stosujesz zasady dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

Składki na ten Fundusz obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazujesz je w łącznej kwocie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Nowe wysokości stóp procentowych składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostaną określone ustawą budżetową na rok 2019. Składka na SFWON jest finansowana w całości przez Ciebie jako płatnika składek.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192)