Niania z wynagrodzeniem nieprzekraczającym minimalnego wynagrodzenia za pracę, która nie chce, by płacić za nią ubezpieczenie chorobowe

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne finansuje budżet państwa.

 1. Zawrzyj umowę z nianią, zawsze w formie pisemnej (więcej informacji o umowie z nianią znajdziesz na 3 i 4 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)). 
 2. W ciągu 7 dni od zawarcia umowy zgłoś ją w ZUS osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Służą do tego druki:

Pod swoim wypełnionym zgłoszeniem musisz się podpisać. Jeżeli jest to zgłoszenie niani, musicie się podpisać ty i niania (jeżeli niania będzie obecna przy sporządzaniu zgłoszenia, podpis będzie mógł być złożony od razu).

Jeśli nie chcesz wypełniać sam dokumentów, możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za ciebie wszystkie formularze. Znajdź najbliższą dla siebie placówkę ZUS.

Przychodząc do nas:

po to, by zgłosić się jako osoba zatrudniająca nianię, powinieneś mieć ze sobą:

 • swój NIP i PESEL, imię i nazwisko i datę urodzenia, adres.

po to, by zgłosić nianię do ubezpieczeń, wcześniej zapytaj nianię o:

 • imię (także drugie, jeśli posiada) i nazwisko oraz PESEL, a jeśli nie został niani nadany – numer dowodu osobistego lub paszportu, datę urodzenia,
 • nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres,
 • czy jest emerytką lub czy ma rentę, czy jest niepełnosprawna i w jakim stopniu,
 • czy jest równocześnie pracownikiem i ma z tego tytułu zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, czy wykonuje inne umowy, prowadzi działalność gospodarczą (więcej informacji znajdziesz na 4 i 7 stronie poradnika "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB)),
 • jej oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 1. Najpóźniej 15 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc (np. do 15 lutego za styczeń) musisz rozliczyć składki, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Robisz to tylko raz, potem ZUS sam utworzy te dokumenty. 


Służą do tego druki:


Nie musisz wypełniać dokumentów sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników. Wypełnimy za ciebie wszystkie formularze. Znajdź najbliższą dla siebie placówkę ZUS.

Przychodząc do nas po to, aby wypełnić formularze rozliczeniowe, powinieneś mieć ze sobą informacje:

 • swój NIP i PESEL,
 • imię i nazwisko niani oraz identyfikator, z którym została zgłoszona (np. PESEL),
 • o wynagrodzeniu, które wypłaciłeś niani w danym miesiącu.
 1. Pod wypełnionymi dokumentami musisz się podpisać.

Do wypełnienia dokumentów nie jest ci potrzebny żaden specjalny program komputerowy.

Uwaga!
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom przez nianie oraz zasad składania dokumentów ubezpieczeniowych znajdziesz w poradniku: "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB).

__________________________
* Kwoty minimalnego wynagrodzenia znajdziesz w: Minimalne wynagrodzenie za pracę od 2003 r.
** Pełne zasady podlegania ubezpieczeniom znajdziesz w poradniku: "Nianie w ubezpieczeniach społecznych" (pdf, 225 kB).