Jak dokonać zmiany danych w wydanym zaświadczeniu A1 o ustawodawstwie właściwym

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotowywać ?

1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP

3. Wydane zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, którego dane ulegną zmianie.

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej wydaje się w terminie 7 dni z wyjątkiem przypadków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jak to zrobić ?

1. Zaloguj się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

2. W katalogu usług wybierz usługę "Złożenie dokumentu US-35".

3. Uzupełnij dane w formularzu elektronicznym i złóż dyspozycję sposobu odbioru zaświadczenia A1. Domyślnie zaznaczona jest opcja odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.

4. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wyślij wniosek elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wówczas uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia A1 pocztą tradycyjną,
oczekuj na list z ZUS.

3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia A1 w formie papierowej, odbierz zaświadczenie A1 osobiście bądź przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie będzie włączone do akt.

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r., z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku US-35.
Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu US-35").

2. Wypełniony formularz zaświadczenia A1

3. W przypadku występowania w imieniu płatnika - wystawione przez płatnika składek imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru zaświadczenia (A1)

4. Wydane zaświadczenie (A1) o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, którego dane ulegną zmianie.

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie (A1) o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej wydaje się w terminie 7 dni z wyjątkiem przypadków wymagających przeprowadzenia postepowania wyjaśniajacego.

Jak to zrobić ?

1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia (A1).

2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1): w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej przez PUE.

3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby płatnika.

4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

Dalsze kroki

1. Odbierz zaświadczenie (A1) osobiście lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy zaświadczenie (A1) nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie (A1) będzie włączone do akt .

2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia (A1), pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.

3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1) w formie elektronicznej, o nadejściu   dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usług

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r., z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo formularz wniosku US-35. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa "Złożenie dokumentu US-35").

2. Wydane zaświadczenie (A1) o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej, którego dane ulegną zmianie.

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie (A1) o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej wydaje się w terminie 7 dni z wyjątkiem przypadków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jak to zrobić ?

1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia (A1)

2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1): w formie papierowej  osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia (A1) w formie elektronicznej poprzez PUE.

3. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze terminy

1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia (A1) pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.

2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. W przypadku, gdy zaświadczenie (A1) nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie (A1) będzie włączone do akt .

3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1) w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony mailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r., z późn. zm.).