Jak uzyskać zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez Internet

Co przygotować ?

Usługa  niedostępna drogą elektroniczną.

Sprawę możesz załatwić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Wypełniony formularz zaświadczenia (A1).
 3. W przypadku występowania w imieniu płatnika - wystawione przez płatnika składek imienne upoważnienie dla osoby wskazanej do złożenia i/lub odbioru zaświadczenia (A1).

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie (A1) o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej wydaje się w terminie 7 dni. Gdy nie są spełnione przesłanki warunkujące potwierdzenie zaświadczenia (A1) właściwa terenowa jednostka ZUS wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia (A1). Od tej decyzji przysługuje odwołanie do sądu.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia (A1).
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1): w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Jeżeli posiadasz profil PUE istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.
 3. Podpisany wniosek dostarcz do dowolnej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, a jeżeli zależy Ci na czasie, przygotuj dokumenty i dostarcz wniosek do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby płatnika.
 4. Możesz zarezerwować termin wizyty w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS poprzez PUE.

Dalsze kroki

 1. Odbierz zaświadczenie (A1) osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy zaświadczenie (A1) nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie (A1) będzie włączone do akt.
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia (A1)w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS.
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1) w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony emailem lub sms. Na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia (A1) otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć  odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r., z późn. zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

Wniosek w formie pisemnej lub na druku pobranym w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.

Jakie są terminy ?

Zaświadczenie (A1) o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej wydaje się w terminie 7 dni. Gdy nie są spełnione przesłanki warunkujące potwierdzenie zaświadczenia (A1) właściwa terenowa jednostka organizacyjna ZUS wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia (A1). Od tej decyzji przysługuje odwołanie do sądu.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub napisz wniosek o wydanie zaświadczenia (A1).
 2. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1): w formie papierowej, osobiście bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 3. Na wniosku złóż dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1): w formie papierowej osobiście, bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną. Jeżeli posiadasz profil PUE istnieje również możliwość odbioru zaświadczenia w formie elektronicznej poprzez PUE.
 4. Podpisany wniosek wyślij do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Dalsze kroki

 1. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przysłania zaświadczenia (A1) w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na list z ZUS. 
 2. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru osobistego lub przez pełnomocnika udaj się do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Jeżeli dyspozycja dotyczyła odbioru przez pełnomocnika wówczas pełnomocnik powinien się udać do właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.W przypadku, gdy zaświadczenie (A1) nie zostanie odebrane w terminie 14 dni od dnia wystawienia, mimo dyspozycji osobistego odbioru, zaświadczenie (A1) będzie włączone do akt .
 3. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru zaświadczenia (A1) w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony emailem lub sms. Na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego.
 4. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia (A1) otrzymasz decyzję, od której możesz złożyć odwołanie do sądu, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

Podstawa prawna usługi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r., z późn. zm.),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284/1 z 30 października 2009 r., z późn. zm.).