Oferty praktyk dla studentów

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych istnieje możliwość odbycia:

  • bezpłatnych praktyk studenckich przez osoby studiujące na kierunkach związanych z działalnością Zakładu,
  • bezpłatnych praktyk uczniowskich przez uczniów szkół średnich o kierunkach związanych z działalnością Zakładu.

Praktyki w ZUS:

  • organizowane są we współpracy z uczelniami wyższymi/ szkołami,
  • odbywają się na podstawie umowy,
  • kończą się wydaniem zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej/ uczniowskiej zawierającego dane o zakresie wykonywanej pracy i ocenie sposobu jej wykonywania.

W celu rozpoczęcia praktyki w ZUS należy wypełnić formularz aplikacyjny dotyczący studenckiej/uczniowskiej praktyki zawodowej w ZUS  i dostarczyć go do wybranej jednostki ZUS.

Praktyki organizowane są po wyrażeniu zgody przez kierującego daną komórka organizacyjną, w której student/uczeń chciałby odbywać praktyki. Przy rozpatrywaniu formularza i zgłoszenia studenta/ucznia brane są pod uwagę możliwości organizacyjne odbycia praktyki w wybranej jednostce/komórce organizacyjnej. Zawsze przekazujemy informację zwrotną, niezależnie od wyniku rozpatrzenia formularza aplikacyjnego.

Podczas praktyk w ZUS praktykanci są zobowiązani do posiadania polisy ubezpieczenia od NNW ważnego w okresie praktyk.
Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą.

Osoby zainteresowane praktyką studencką w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu z pracownikiem odpowiedzialnym za obsługę praktyk w Centrali lub w wybranym oddziale. Poniżej zamieszczamy listę jednostek ZUS, zawierającą dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię oferty, zapytaj na praktyki@zus.pl.