Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko,
logo programu Rodzina 500+ bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł., świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., należy złożyć wniosek Rodzina 500+ do 1 lipca 2016 r. (włącznie). W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Więcej informacji na temat Programu Rodzina 500+, możliwości złożenia wniosku oraz szczegółów dotyczących warunków przyznania świadczenia znajdziesz na stronie http://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub na https://obywatel.gov.pl/.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się informator, w którym krok po kroku wyjaśniono, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku Rodzina 500+.

O Programie Rodzina 500+ możesz uzyskać również informację telefoniczną.

Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie, działać będą na potrzeby Programu przez trzy miesiące:

 • dolnośląskie: (71) 340 60 11, (71) 340 61 17
 • kujawsko-pomorskie: 800 500 112
 • lubelskie: (81) 742 42 40
 • lubuskie: (95) 711 55 00
 • łódzkie: (42) 664 20 20, (42) 664 20 12
 • małopolskie: (12) 392 15 83, (12) 392 15 85
 • mazowieckie: (22) 695 71 22
 • opolskie: (77) 452 45 00
 • podkarpackie: 800 100 990
 • podlaskie: (85) 743 94 99
 • pomorskie: (58) 307 71 28, (58) 307 75 28, (58) 307 75 78
 • śląskie: (32) 207 70 05
 • świętokrzyskie: (41) 342 16 35, (41) 342 12 05
 • warmińsko-mazurskie: (55) 237 45 94
 • wielkopolskie: (61) 854 11 77
 • zachodniopomorskie: (91) 430 34 25

W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68.