Złóż wniosek Rodzina 500+ przez PUE ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć profil na PUE ZUS. Jeśli jeszcze nie masz profilu na PUE ZUS - sprawdź jak to zrobić.

Krok 1 - przygotuj się do złożenia wniosku

  1. Jeżeli chcesz otrzymywać świadczenie wychowawcze na rachunek bankowy - przygotuj nr tego rachunku.
  2. Sprawdź, czy powinieneś przygotować załączniki do wniosku.

UWAGA

Przygotuj załączniki zgodnie z poniższymi wskazówkami:

  • Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku załącznika do wniosku nie może przekroczyć 1MB.
  • Maksymalny łączny rozmiar pliku wniosku i wszystkich plików załączników do wniosku nie może przekroczyć 3,5 MB.
  • Możesz dołączyć do wniosku maksymalnie 5 plików.
  • Nazwy plików nie mogą zawierać polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ę, ż, ź), białych znaków i znaków specjalnych. Nazwy plików muszą być unikalne w ramach pojedynczego wniosku.
  • Format plików - .png, .jpg, .pdf

Jeśli masz wątpliwości, czy w Twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty - skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Krok 2 – logowanie na PUE ZUS

Aby złożyć wniosek zaloguj się na swoim profilu na PUE. Aby zalogować się na swój profil na PUE, na stronie internetowej ZUS w części strony dot. logowania do PUE wybierz sposób logowania. Na PUE można logować się za pomocą loginu i hasła. Można również logować się przy użyciu profilu zaufanego ePUAP, kwalifikowanego podpisu elektronicznego (certyfikatu) lub przez bankowość elektroniczną.

Krok 3 – wypełnienie wniosku na PUE ZUS

Wniosek możesz wypełnić w sekcji Ubezpieczonego lub Świadczeniobiorcy. Znajdziesz go w zakładce „Rodzina 500+" -> Utwórz nowy wniosek w MENU po lewej stronie.

Wniosek możesz też wyszukać w zakładce Usługi lub w Dokumentach roboczych w skrzynce Dokumenty i wiadomości.

Wniosek przygotowaliśmy w formie intuicyjnego kreatora, co ułatwi Ci wypełnienie wniosku. Kreator uzupełni automatycznie Twoje dane osobowe i adresowe.

Kreator wniosku zawiera liczne podpowiedzi dotyczące sposobu jego wypełnienia oraz słowniki ułatwiające poprawne uzupełnienie treści (słownik organów właściwych, słownik pokrewieństwa, stanów cywilnych). Poszczególne pola są sprawdzane przez system pod kątem poprawności ich wypełnienia.

Jeśli składasz wniosek o pieniądze również na pierwsze dziecko i Ty lub członkowie Twojej rodziny osiągacie dochody, które wymagają złożenia stosownego oświadczenia - wypełnij odpowiednie sekcje elektronicznego wniosku.

Po wypełnieniu wniosku zapisz go a następnie wyślij. Jeżeli chcesz zachować możliwość dostępu do treści wniosku, przed jego wysłaniem, zapisz wniosek w swoim komputerze poprzez zastosowanie opcji „Eksportuj". 

Krok 4 – podpisanie i wysłanie wniosku na PUE ZUS

Wniosek na PUE można podpisać jednym z trzech sposobów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • profilem zaufanym ePUAP,
  • profilem PUE.

Aby podpisać wniosek profilem PUE wystarczy kliknąć „podpisz profilem PUE". Podpisu profilem PUE nie trzeba odrębnie pozyskiwać.

Po wysłaniu wniosku na swoje konto na PUE dostaniesz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia czyli informację o przyjęciu przez ZUS przesłanego dokumentu elektronicznego. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia jest automatycznie tworzone i udostępniane w menu Dokumenty i wiadomości w portalu PUE.

Po wysłaniu wniosku podgląd dokumentu oraz jego wydruk z poziomu PUE ZUS nie będzie już możliwy. Dane dotyczące wniosku i załączników zostaną usunięte niezwłocznie po wystawieniu potwierdzenia złożenia wniosku.

Wniosek wysłany za pośrednictwem PUE ZUS zostanie przekazany za pośrednictwem systemu Emp@tia do urzędu, który zajmie się Twoją sprawą.

W ciągu kilku dni na adres e-mail, który podałeś we wniosku dostaniesz potwierdzenie (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), że Twój wniosek został przyjęty przez urząd, który zajmie się Twoją sprawą. Potwierdzenie zostanie do Ciebie wysłane z adresu upo500plus@mrpips.gov.pl, a wiadomość będzie miała tytuł „Urzędowe poświadczenie odbioru wniosku o świadczenie 500+".

Dalsze postępowanie będzie realizowane w formie pisemnej przez urząd, który zajmie się Twoją sprawą, co oznacza, że ewentualny kontakt z Tobą w sprawie wniosku nie będzie odbywał się za pośrednictwem PUE ZUS.

W związku z tym decyzję w sprawie świadczenia otrzymasz listem. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie - skontaktuj się z urzędem, który zajmuje się Twoją sprawą.