Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, kiedy otrzymasz emeryturę, jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r.

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., przyznamy Ci emeryturę, jeśli:

  • ukończysz powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  • masz opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą,
  • nie masz emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Emeryturę przyznamy od miesiąca, w którym złożysz wniosek jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ukończysz powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna).

Jeśli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy, którą przyznaliśmy Ci przed 1 października 2017 r.,

spełniasz warunki do przyznania emerytury i nie złożysz wniosku o jej przyznanie, my z urzędu przyznamy Ci emeryturę zamiast pobieranej renty. Jednak dzień przyznania z urzędu emerytury będzie zależał od tego na jaki okres masz przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy.

  • Jeśli pobierasz rentę przyznaną na okres co najmniej do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, zachowasz do niej prawo aż do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, od dnia  jego osiągnięcia z urzędu przyznamy Ci emeryturę  zamiast pobieranej renty.
  • Jeśli pobierasz rentę przyznaną na okres przypadający przed dniem osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, to emeryturę  zamiast pobieranej renty z urzędu przyznamy Ci od dnia ukończenia 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn.

Dowiedz się wiecej emeryturze przyznawanej z urzędu, jeśli rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaliśmy Ci po 30 września 2017 r.

Pobierasz świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które przyznaliśmy Ci przed 1 października 2017 r.?

Zachowasz do nich prawo aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ukończysz podwyższony wiek emerytalny, chyba że prawo to ustanie wcześniej z innego powodu.

Kiedy osiągniesz wiek emerytalny możesz wystąpić z wnioskiem o emeryturę (nie musisz czekać do dnia, aż ukończysz podwyższony wiek emerytalny). Prawo do emerytury uzyskasz od dnia, w którym ukończysz wiek emerytalny, lub od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jeśli wniosek o emeryturę złożysz później.

Jesteś kobietą i przed 1 października 2017 r. przyznaliśmy Ci okresową emeryturę kapitałową?

Zachowasz do niej prawo aż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ukończysz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i miesiącu co Ty (chyba że prawo do tej emerytury wygaśnie wcześniej).

Możesz złożyć wniosek o ponowne ustalenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (emerytury docelowej) przed tym terminem, pod warunkiem że ukończyłaś 65 lat. Jeśli nie złożysz takiego wniosku, przeliczymy Twoją emeryturę z urzędu, gdy ukończysz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny, który urodził się w tym samym roku i miesiącu co Ty.

Dowiedz się więcej o gwarancji praw nabytych.

Emerytura częściowa

Emerytura częściowa  została zniesiona od 1 października 2017 r.

Jeśli jednak do końca września 2017 r. spełnisz warunki, których wymagamy, aby przyznać emeryturę częściową, otrzymasz ją. Nawet wtedy, gdy złożysz wniosek po 30 września 2017 r.

Emeryturę częściową będziesz mógł pobierać do czasu, aż otrzymasz powszechną emeryturę. A stanie się to wtedy, gdy rozwiążesz stosunek pracy (jeśli pracujesz) oraz złożysz wniosek o to świadczenie.

Dowiedz się więcej o emeryturze częściowej.