Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 r.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, kiedy otrzymasz emeryturę, jeśli urodziłeś się przed 1 stycznia 1949 r.

Jeśli urodziłeś się przed 1 stycznia 1949 r., a więc ukończyłeś już powszechny wiek emerytalny, to przyznamy Ci emeryturę jeśli udokumentujesz wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Więcej informacji na temat emerytury, gdy masz wystarczająco długi staż ubezpieczeniowy.

Na staż ubezpieczeniowy  składają się okresy składkowe (np. pracy na podstawie umowy o pracę) i nieskładkowe (np. zasiłku chorobowego).

Więcej informacji na temat stażu ubezpieczeniowego i okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury.

Jeśli nie możesz udokumentować wystarczająco długiego stażu ubezpieczeniowego, ale masz staż, który wynosi co najmniej 15 lat dla kobiet lub 20 lat dla mężczyzn, możesz ubiegać się o emeryturę przewidzianą w art. 28 ustawy emerytalnej. Emerytura ta nie jest jednak objęta gwarancją najniższego świadczenia. Oznacza to, że wypłacimy Ci świadczenie w wysokości faktycznie obliczonej, bez podwyższenia do najniższej emerytury, jeśli wysokość Twojej emerytury okaże się niższa.

Więcej informacji na temat emerytury, gdy nie masz wystarczająco długiego stażu ubezpieczeniowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm)