Dla kogo emerytura – informacje ogólne

Prawo do emerytury i jej wysokość zależy m.in. od grupy wiekowej do której należysz. Sprawdź, na podstawie jakich zasad przyznamy i obliczymy Twoją emeryturę.

Jeśli urodziłeś się:

  • przed 1 stycznia 1949 r. – przyznamy Ci prawo do emerytury oraz obliczymy jej wysokość na dotychczasowych zasadach; możemy ją także obliczyć według nowych zasad, jeśli po ukończeniu wieku emerytalnego, nadal opłacałeś składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i złożyłeś wniosek o emeryturę po 31 grudnia 2008 r.,
  • po 31 grudnia 1948 r. – przyznamy Ci prawo do emerytury oraz obliczymy jej wysokość na nowych zasadach,
  • po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. – przyznamy Ci prawo do emerytury oraz obliczymy jej wysokość na dotychczasowych zasadach, jeśli do 31 grudnia 2008 r. spełniłeś warunki, wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury.

Jeśli należysz do określonej grupy zawodowej, możesz uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów innych ustaw, niż ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, np. jeśli jesteś nauczycielem – na podstawie Karty Nauczyciela. Dotyczy to Ciebie, jeśli urodziłeś się przed 1949 r., a w niektórych przypadkach również wtedy, gdy  urodziłeś się w latach 1949–1968.

Emeryturę przyznajemy na Twój wniosek. Od tej zasady jest jeden wyjątek. Nie musisz składać wniosku o emeryturę, jeśli otrzymujesz rentę z tytułu niezdolności do pracy. Gdy ukończysz powszechny wiek emerytalny, a jesteś na rencie, przyznamy Ci z urzędu emeryturę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm)