Jak uzyskać dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?


Usługa niedostępna drogą elektroniczną.

 Sprawę załatw osobiście albo listownie.

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Jako płatnik składek możesz złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.            
 2. Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych firmy.          
 3. W przypadku projektów inwestycyjnych oraz inwestycyjno-doradczych, do wniosku należy dołączyć dokumentację zdjęciową (na płycie CD, DVD lub pendrive), przedstawiającą stanowiska pracy - stan przed inwestycją, których projekt będzie dotyczył.          
 4. W projektach dotyczących niwelowania bądź ograniczania oddziaływania czynników szkodliwych w środowisku pracy, należy dołączyć wyniki pomiarów tych czynników, wykonanych przed inwestycją.          
 5. W zależności od rodzaju zaplanowanych działań w ramach projektu należy dołączyć inne załączniki, tj.: ocenę ryzyka zawodowego, dobór środków ochrony indywidualnej, projekty techniczne instalacji ochrony zbiorowej, szczegółowe kosztorysy dotyczące zakupu instalacji, montażu i inne.   
 6. Oprócz wersji papierowej wniosku oraz wyżej wymienionych załączników, należy dołączyć wersję elektroniczną wszystkich dokumentów oraz zdjęć, przesyłając je w formacie PDF na jednym z wybranych nośników danych: płyta CD, DVD lub pendrive.          

Jakie są terminy?

W związku ze złożonym procesem przyznawania dofinansowania oraz wpływem wielu czynników czas realizacji projektu może potrwać kilka miesięcy.    

Jak to zrobić?

Należy pobrać wniosek ze strony internetowej ZUS.                  
Wypełniony wniosek należy  przesłać listownie w jednym egzemplarzu do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na adres: Sekretariat Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

Podstawa prawna usługi

 1. Art. 37 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.).          
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2015 r., poz. 379).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Jako płatnik składek możesz złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.           
 2. Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów rejestrowych firmy.         
 3. W przypadku projektów inwestycyjnych oraz inwestycyjno-doradczych, do wniosku należy dołączyć dokumentację zdjęciową (na płycie CD, DVD lub pendrive), przedstawiającą stanowiska pracy - stan przed inwestycją, których projekt będzie dotyczył.         
 4. W projektach dotyczących niwelowania bądź ograniczania oddziaływania czynników szkodliwych w środowisku pracy, należy dołączyć wyniki pomiarów tych czynników, wykonanych przed inwestycją.         
 5. W zależności od rodzaju zaplanowanych działań w ramach projektu należy dołączyć inne załączniki, tj.: ocena ryzyka zawodowego, dobór środków ochrony indywidualnej, projekty techniczne instalacji ochrony zbiorowej, szczegółowe kosztorysy dotyczące zakupu instalacji, montażu i inne.  
 6. Oprócz wersji papierowej wniosku oraz wyżej wymienionych załączników, należy dołączyć wersję elektroniczną wszystkich dokumentów oraz zdjęć, przesyłając je w formacie PDF na jednym z wybranych nośników danych: płyta CD, DVD lub pendrive.  

Jakie są terminy?

W związku ze złożonym procesem przyznawania dofinansowania oraz wpływem wielu czynników czas realizacji projektu może potrwać kilka miesięcy.

Jak to zrobić?

 1. Pobrać wniosek ze strony internetowej ZUS.         
 2. Wypełniony wniosek należy  przesłać listownie  w jednym egzemplarzu do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na adres: Sekretariat Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.   

Podstawa prawna usługi

 1. Art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.).          
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2015 r., poz. 379).