Jak uzyskać dofinansowanie ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do konferencji/kongresu/sympozjum naukowego

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy?

Wniosek o dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencji/kongresu/sympozjum naukowego ZUS PR-5 rozpatrywany jest niezwłocznie.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto PUE.
 2. W katalogu usług wybierz "Złożenie dokumentu ZUS PR-5'', uzupełnij dane w formularzu.
 3. Podpisz formularz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij elektronicznie do ZUS.

Podstawa prawna usługi

 1. Art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 121).
 2. Art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm. ).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

Wniosek o dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencji/kongresu/sympozjum naukowego ZUS PR-5 pobrany w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub ze strony internetowej ZUS.

Jakie są terminy?

Wniosek o dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencji/kongresu/sympozjum naukowego ZUS PR-5 rozpatrywany jest niezwłocznie.  

Jak to zrobić?

 1. Pobrać wniosek ZUS PR-5 ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.              
 2. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na adres: Sekretariat Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

Podstawa prawna usługi

 1. Art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 121).              
 2. Art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322, z późn. zm.).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

Wniosek o dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencji/kongresu/sympozjum naukowego ZUS PR-5 pobrany w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub ze strony internetowej ZUS.              

Jakie są terminy?

Wniosek o dofinansowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych konferencji/kongresu/sympozjum naukowego ZUS PR-5 rozpatrywany jest niezwłocznie.

Jak to zrobić?

 1. Pobrać wniosek ZUS PR-5 ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.              
 2. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na adres: Sekretariat Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa.

Podstawa prawna usługi

 1. Art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 121).              
 2. Art. 37 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm. ).