Jak uzyskać pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych z Funduszu Wypadkowgo w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło profilu zaufanego ePUAP.
 3. Protokół powypadkowy albo kartę wypadku, decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (chyba że ubezpieczony złożył już dokumentację powypadkową i jest ona w posiadaniu Zakładu).
 4. Fakturę VAT lub rachunek (wnioskodawca może wykonać usługę z zakresu stomatologii lub szczepień ochronnych jedynie u świadczeniodawcy, z którym  NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym wykonane świadczenie zdrowotne nie może być refundowane na podstawie odrębnych przepisów).
 5. Specyfikację wykonanych usług stomatologicznych/szczepień ochronnych obejmującą zakres poszczególnej usługi oraz jej koszt (za załączenie do dokumentacji w/w specyfikacji uznaje się wyszczególnienie wykonanych świadczeń zdrowotnych na fakturze VAT/ rachunku).

Jakie są terminy?

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rozpatrywany jest niezwłocznie.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swoje konto PUE.
 2. W katalogu usług wybierz "Złożenie dokumentu ZUS PR-1, uzupełnij dane w formularzu  i złóż dyspozycję sposobu odbioru decyzji. Domyślnie decyzja zostanie skierowana do Ciebie elektronicznie poprzez PUE. Możesz także wybrać odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.
 3. Podpisz formularz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij elektronicznie do ZUS.
 4. Wymaganą dokumentację złóż w Sali Obsługi Klientów w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS bądż wyślij pocztą.

Dalsze kroki

 1. Badanie przez lekarza konsultanta stomatologa.
 2. Badanie przez lekarza orzecznika.
 3. Otrzymasz decyzję o przyznaniu/odmowie prawa do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, którą wydaje dyrektor oddziału.
  Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie elektronicznej, o nadejściu dokumentu zostaniesz powiadomiony emailem lub dodatkowo SMS zdefiniowanymi w profilu PUE. Po zalogowaniu Na swoim profilu PUE podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). Tylko wtedy uzyskasz dostęp do dokumentu elektronicznego. Jeżeli złożyłeś dyspozycję przesłania decyzji w formie papierowej, pocztą tradycyjną, oczekuj na korespondencję z ZUS. Jeżeli złożyłeś dyspozycję odbioru decyzji w formie papierowej, odbierz pismo osobiście bądź przez pełnomocnika.
 4. Dyspozycja zwrotu kosztów (w przypadku pozytywnej decyzji) świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych przekazana zostaje do komórki finansów oddziału, celem wypłaty należności.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009r. Nr 167, poz.1322 ze zm.).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS PR-1 dostępny jest na stronie internetowej ZUS lub w Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Protokół powypadkowy albo kartę wypadku, decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (chyba że ubezpieczony złożył już dokumentację powypadkową i jest ona w posiadaniu Zakładu).            
 3. Fakturę VAT lub rachunek (wnioskodawca może wykonać usługę z zakresu stomatologii lub szczepień ochronnych jedynie u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym wykonane świadczenie zdrowotne nie może być refundowane na podstawie odrębnych przepisów).            
 4. Specyfikację wykonanych usług stomatologicznych/szczepień ochronnych obejmującą zakres poszczególnej usługi oraz jej koszt (za załączenie do dokumentacji w/w specyfikacji uznaje się wyszczególnienie wykonanych świadczeń zdrowotnych na fakturze VAT/ rachunku).

Jakie są terminy?

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rozpatrywany jest niezwłocznie.

Jak to zrobić?

 1. Pobrać wniosek ZUS PR-1 ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.            
 2. Wniosek przedłożyć do wypełnienia świadczeniodawcy wykonującemu usługę.
 3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją może zostać przesłany za posrednictwem poczty tradycyjnej lub można go złożyć w Sali Obsługi Klientów (tj. faktura VAT lub rachunek, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku lub karta wypadku, decyzja państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej).        

Dalsze kroki

 1. Badanie przez lekarza konsultanta stomatologa.            
 2. Badanie przez lekarza orzecznika.            
 3. Decyzja o przyznaniu/odmowie prawa do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, którą wydaje dyrektor oddziału ZUS. Decyzję otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.
  Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.
 4. Dyspozycja zwrotu kosztów (w przypadku pozytywnej decyzji) świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych przekazana zostaje do komórki finansów oddziału ZUS, celem wypłaty należności.     

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009r. Nr 167, poz.1322 ze zm.).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS PR-1 dostępny jest na stronie internetowej ZUS lub w Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.            
 2. Protokół powypadkowy albo kartę wypadku, decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (chyba że ubezpieczony złożył już dokumentację powypadkową i jest ona w posiadaniu Zakładu).            
 3. Fakturę VAT lub rachunek (wnioskodawca może wykonać usługę z zakresu stomatologii lub szczepień ochronnych jedynie u świadczeniodawcy, z którym  NFZ zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym wykonane świadczenie zdrowotne nie może być refundowane na podstawie odrębnych przepisów).            
 4. Specyfikację wykonanych usług stomatologicznych/szczepień ochronnych obejmującą zakres poszczególnej usługi oraz jej koszt (za załączenie do dokumentacji w/w specyfikacji uznaje się wyszczególnienie wykonanych świadczeń zdrowotnych na fakturze VAT/ rachunku).             

Jakie są terminy?

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rozpatrywany jest niezwłocznie.

Jak to zrobić?

 1. Pobrać wniosek ZUS PR-1 ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.            
 2. Wniosek przedłożyć do wypełnienia świadczeniodawcy wykonującemu usługę.
 3. Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją może zostać przesłany za posrednictwem poczty tradycyjnej lub można go złożyć w Sali Obsługi Klientów (tj. faktura VAT lub rachunek, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku lub karta wypadku, decyzja państwowego inspektora sanitarnego o stwierdzeniu choroby zawodowej). 

Dalsze kroki

 1. Badanie przez lekarza konsultanta stomatologa.            
 2. Badanie przez lekarza orzecznika.            
 3. Decyzja o przyznaniu/odmowie prawa do pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych, którą wydaje dyrektor oddziału ZUS. Decyzję otrzymasz pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania / pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.
  Możesz zmienić dyspozycję odbioru decyzji i odebrać ją osobiście, lub przez pełnomocnika w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo elektronicznie na swoim profilu PUE.
 4. Dyspozycja zwrotu kosztów (w przypadku pozytywnej decyzji) świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych przekazana zostaje do komórki finansów oddziału ZUS, celem wypłaty należności.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009r. Nr 167, poz.1322 ze zm.).