Jak uzyskać pokrycie kosztów wyrobów medycznych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło profilu zaufanego ePUAP.
 3. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karta wypadku, a w przypadku choroby zawodowej - decyzja państwowego inspektora sanitarnego.
 4. Fakturę VAT albo rachunek.
 5. Dokumentację określająca  wysokość udziału własnego ubezpieczonego (np. kopia  zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne/kopia zlecenia naprawy wyrobu medycznego).

Jakie są terminy ?

Wniosek o o pokrycie kosztów wyrobów medycznych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS PR-2 rozpatrywany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swoje konto PUE.
 2. W katalogu usług wybierz "Złożenie dokumentu ZUS PR-2'', uzupełnij dane w formularzu.
 3. Podpisz formularz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij elektronicznie do ZUS.
 4. Wymaganą dokumentację złóż w Sali Obsługi Klientów w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS bądż wyślij pocztą.

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.u. z 2009r., Nr 167,  poz.1322 ze zm.).
 2. Art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS PR-2 jest dostępny na stronie internetowej ZUS lub w Sali Obsługi Klientów w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.                 
 2. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karta wypadku, a w przypadku choroby zawodowej - decyzja państwowego inspektora sanitarnego.                 
 3. Fakturę VAT albo rachunek.                 
 4. Dokumentacja określająca  wysokość udziału własnego ubezpieczonego (np. kopia  zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne/kopia zlecenia naprawy wyrobu medycznego).            

Jakie są terminy?

Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS PR-2 rozpatrywany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku.     

Jak to zrobić?

 1. Pobrać wniosek ZUS PR-2 ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.                 
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Sali Obsługi Klientów w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.      

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.u. z 2009r., Nr 167,  poz.1322 ze zm.).                 
 2. Art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).        
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS PR-2 jest dostępny na stronie internetowej ZUS lub w Sali Obsługi Klientów w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.                 
 2. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karta wypadku, a w przypadku choroby zawodowej - decyzja państwowego inspektora sanitarnego.                 
 3. Fakturę VAT albo rachunek.                 
 4. Dokumentacja określająca  wysokość udziału własnego ubezpieczonego (np. kopia  zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne/kopia zlecenia naprawy wyrobu medycznego).        

Jakie są terminy?

Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych z Funduszu Wypadkowego w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS PR-2 rozpatrywany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku.                 

Jak to zrobić?

 1. Pobrać wniosek ZUS PR-2 ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.                 
 2. Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją przesłać za pośrednictwem poczty na adres terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.u. z 2009r., Nr 167,  poz.1322 ze zm.)
 2. Art. 38 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696).