Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować?

 1. Login i hasło do swojego profilu PUE. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE, załatw sprawę osobiście albo listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło profilu zaufanego ePUAP.
 3. Dokumentację medyczną potwierdzającą potrzebę rehabilitacji do przedłożenia w dniu  badania przez lekarza orzecznika.

Jakie są terminy?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą rozpatrywany jest niezwłocznie.
 2. Termin i miejsce rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego w pobliżu miejsca zamieszkania ustala z ubezpieczonym pracownik  Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, bezpośrednio po  badaniu przez lekarza orzecznika.

Jak to zrobić?

 1. Zaloguj się na swoje konto PUE.
 2. W katalogu usług wybierz "Złożenie dokumentu ZUS PR-4'', uzupełnij dane w formularzu.
 3. Podpisz formularz podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij elektronicznie do ZUS.

Dalsze kroki

 1. W wyznaczonym terminie należy zgłosić się na badanie przez lekarza orzecznika.
 2. Na badanie przez lekarza orzecznika należy przynieść dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia z tytułu którego ubezpieczony ubiega się o rehabilitację (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy prześwietleń, USG itp.) i ewentualnie schorzeń współistniejących.
 3. Bezpośrednio po badaniu należy uzgodnić termin i miejsce rehabilitacji z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji.

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz.121).
 2. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. Nr 131, poz.1457).
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą ZUS PR-4 pobrany w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo ze strony internetowej ZUS.            
 2. Dokumentację medyczną potwierdzającą potrzebę rehabilitacji do przedłożenia w dniu badania przez lekarza orzecznika.            
 3. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Jakie są terminy?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą rozpatrywany jest niezwłocznie.             
 2. Termin i miejsce rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego w pobliżu miejsca zamieszkania ustala z ubezpieczonym pracownik  Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, bezpośrednio po badaniu przez lekarza orzecznika.      

Jak to zrobić?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą należy pobrać ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
 2. Wniosek o  rehabilitację leczniczą wystawia lekarz prowadzący leczenie ubezpieczonego na pobranym wniosku lub dowolnym formularzu uzupełniony o informację tj.: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.         
 3. Wypełniony wniosek ubezpieczony składa w Sali Obsługi Klientów w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.    

 

Dalsze kroki

 1. W wyznaczonym terminie należy zgłosić się na badanie przez lekarza orzecznika.
 2. Na badanie przez lekarza orzecznika należy przynieść dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia z tytułu którego ubezpieczony ubiega się o rehabilitację (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy prześwietleń, USG itp.) i ewentualnie schorzeń współistniejących.            
 3. Bezpośrednio po badaniu należy uzgodnić termin rehabilitacji z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji.            

 

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz.121).
 2. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. Nr 131, poz.1457).  
Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą ZUS PR-4 pobrany w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo ze strony internetowej ZUS.            
 2. Dokumentację medyczną potwierdzającą potrzebę rehabilitacji do przedłożenia w dniu  badania przez lekarza orzecznika.        

Jakie są terminy?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą rozpatrywany jest niezwłocznie.            
 2. Termin i miejsce rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego ustala z ubezpieczonym pracownik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji bezpośrednio po badaniu przez lekarza orzecznika.

Jak to zrobić?

 1. Wniosek o rehabilitację leczniczą można pobrać ze strony internetowej ZUS lub Sali Obsługi Klientów w dowolnej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS lub wypełnić na dowolnym formularzu.
 2. Wniosek o  rehabilitację leczniczą wystawia lekarz prowadzący leczenie ubezpieczonego na pobranym wniosku lub dowolnym formularzu uzupełniony o informację tj.: imię i nazwisko chorego, PESEL, adres zamieszkania i numer telefonu, rozpoznanie medyczne w języku polskim oraz opinię czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy.     
 3. Wypełniony wniosek ubezpieczony przesyła za pośrednictwem poczty na adres terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.        

Dalsze kroki

 1. W wyznaczonym terminie należy zgłosić się na badanie przez lekarza orzecznika.
 2. Na badanie przez lekarza orzecznika należy przynieść dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia z tytułu którego ubezpieczony ubiega się o rehabilitację (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy prześwietleń, USG itp.) i ewentualnie schorzeń współistniejących.
 3. Bezpośrednio po badaniu należy uzgodnić termin i miejsce rehabilitacji z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji.            

 

Podstawa prawna usługi

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz.121).
 2. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez ZUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. Nr 131, poz.1457).