Platforma Usług Elektronicznych
dla klientów ZUS (PUE)

Aktualności

 • 14 czerwca 2012 r.

  udostępniono klientom ZUS Nowy Portal Informacyjny i Centrum Obsługi Telefonicznej.
 • 10 kwietnia 2012 r .

  zakończono wdrażanie Systemu Kierowania Ruchem Klientów w TJO ZUS.
 • 19 sierpnia 2011 r.

  System Kierowania Ruchem został wdrożony w 34 terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS tj.:
  • ZUS II Oddział w Warszawie
  • ZUS Oddział w Siedlcach
  • ZUS Oddział w Słupsku
   wraz z podległymi jednostkami (inspektoraty i biura terenowe)
   oraz
  • ZUS Oddział w Częstochowie
  Trwa wdrażanie SKR w kolejnych placówkach ZUS.
 • 19 lipca 2011 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Zakup i wdrożenie Centrum Informacji Telefonicznej (Contact Center i IVR) miało miejsce podpisanie umowy z wybranym wykonawcą firmą B3System S.A.
 • 27 czerwca 2011 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Zakup i wdrożenie Centrum Informacji Telefonicznej (Contact Center i IVR) miało miejsce przekazanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 • 4 maja 2011 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na dostawę Urządzeń wielofunkcyjnych na stronie internetowej ZUS miało miejsce podpisanie umowy z wybranym wykonawcą firmą TENEO POLSKA Sp. z o.o.
 • 27 kwietnia 2011 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Zakup i wdrożenie Centrum Informacji Telefonicznej (Contact Center i IVR) miało miejsce otwarcie ofert.
 • 20 stycznia 2011 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Wdrożenie nowego portalu informacyjnego miało miejsce podpisanie umowy z wybranym wykonawcą firmą Sygnity S.A.
 • 18 stycznia 2010 r.

  postępowanie o zamówienie publiczne na Dostawę i wdrożenie infrastruktury wraz z oprogramowaniem mającym na celu ułatwienie obywatelom dostęp do PUE w terenowych jednostkach organizacyjnych zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy - Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • 16 grudnia 2010 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na dostawę Urządzeń wielofunkcyjnych na stronie internetowej ZUS zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu.
 • 2 grudnia 2010 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Wdrożenie nowego portalu informacyjnego miało miejsce przekazanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej uwzględniające wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.
 • 15 listopada 2010 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Zakup i wdrożenie systemu kierowania ruchem klientów w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS miało miejsce podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą konsorcjum firm Comarch S.A. i Mellon Poland Sp. z o.o.
 • 5 listopada 2010 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Wdrożenie nowego portalu informacyjnego Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła rozstrzygniecie do wniesionych odwołań – nakaz odrzucenia wybranej oferty i powtórzenie oceny ofert.
 • 12 października 2010 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Zakup i wdrożenie Centrum Informacji Telefonicznej (Contact Center i IVR) do wnioskodawców przesłano informacje o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach.
 • 1 października 2010 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Wdrożenie nowego portalu informacyjnego miało miejsce przekazanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 • 30 września 2010 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Dostawę i wdrożenie infrastruktury wraz z oprogramowaniem mającym na celu ułatwienie obywatelom dostęp do PUE w terenowych jednostkach organizacyjnych miało miejsce otwarcie ofert.
 • 15 września 2010 r.

  w ramach postępowania o zamówienie publiczne na Zakup i wdrożenie systemu kierowania ruchem klientów w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS miało miejsce przekazanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 • 9 sierpnia 2010 r.

  W ramach postępowania o zamówienie publiczne na Wdrożenie nowego portalu informacyjnego miało miejsce otwarcie ofert.
 • 29 lipca 2010 r.

  W ramach postępowania o zamówienie publiczne na Zakup i wdrożenie systemu kierowania ruchem klientów w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS miało miejsce otwarcie ofert.
D O T A C J E   N A   I N N O W A C J E
I N W E S T U J E M Y   W   W A S Z Ą   P R Z Y S Z Ł O Ś Ć