USTALANIE PODSTAWY WYMIARU RENTY DLA OSOBY PRZED 30 ROKIEM ŻYCIA

W przypadku, gdy  niezdolność do pracy  powstała do 30 roku życia, a ubezpieczony nie ma 10 kolejnych lat kalendarzowych, w których - w każdym roku - uzyskiwałby zarobki, podstawa wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy ustalana jest z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 

Przykład

W dniu 1 września 2016 r. wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy złożyła 29-letnia ubezpieczona. Zainteresowana ukończyła 5-letnie studia (2005 - 2010), następnie wychowywała dwoje dzieci urodzonych w 2001 r. i 2003 r., a zatrudnienie podjęła od 1 października 2007 r. i pozostaje w nim do chwili obecnej.

Lekarz orzecznik orzekł, że ubezpieczona jest częściowo niezdolna do pracy, a niezdolność powstała w czasie zatrudnienia. Do ustalenia podstawy wymiaru organ rentowy przyjmie wynagrodzenie z lat: 2007 - 2015,  a - już przy obliczaniu podstawy wymiaru - sumę tych wskaźników podzieli przez 9.

 

 

Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych