Instalacja i pierwsze uruchomienie Programu

Artykuł przedstawia podstawowe informacje na temat instalacji programu Płatnik w wersji 10.01.001.

Aby zainstalować program Płatnik 10.01.001 należy:

  • pobrać plik instalacyjny Plik do pobrania znajdziesz tutaj.
  • uruchomić plik INSTALL.EXE i przejść kolejne kroki kreatora instalacyjnego programu.

Po zakończeniu procesu instalacji można od razu rozpocząć pracę z programem, zaznaczając pole wyboru Uruchom program Płatnik.;

Jeśli wcześniej korzystałeś z programu PŁATNIK w WERSJI 9.01.001F, 9.01.001E, 9.01.001D,9.01.001C, 9.01.001B, 9.01.001A, 9.01.001, to program instalacyjny umożliwi instalację wersji 10.01.001 z jednoczesnym przejęciem dotychczasowych ustawień (m.in. lokalizacji katalogu instalacyjnego, lokalizacji bazy danych i innych danych programu, okresu rozliczeniowego, płatnika wybranego do kontekstu).

W przypadku, gdy przed instalacją programu Płatnik 10.01.001 nie był odinstalowany program Płatnik 9.01.001 (wersje od A do F) instalator przejmuje ustawienia poprzedniej wersji programu, w tym ustawienia bazy danych. W takim przypadku po zainstalowaniu programu można pracować z bazą, z którą aktualnie program Płatnik był połączony. 

Wersja 10.01.001 programu Płatnik wprowadza szereg zmian w strukturze bazy danych stąd powstała konieczność dostosowania dotychczas wykorzystywanej bazy do wymagań nowego Płatnika.