Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Formularze
Menu strony:
Przejdź do: Formularze UE | Formularze ubezpieczeniowe | Wniosek o wskazanie przyczyny nieprzekazywania składek do OFE

Date aktualizacji: 27.03.2015 r.
Redakcja: Departament Obsługi Klientów

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | 80-lecie ZUS

Formularze

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełniania. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF. Do przeglądania i drukowania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader wersja co najmniej 8.0. Jeżeli dokumenty nie otwierają się należy zainstalować najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony producenta: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Jeśli nadal występują problemy z otwieraniem dokumentów, to należy zapisać plik na dysku i otworzyć go lokalnie za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu wypełnienia formularzy udzielają pracownicy jednostek terenowych ZUS.
Dane teleadresowe jednostek dostępne są tutaj.

UWAGA!
Większość poniżej prezentowanych formularzy jest udostępniona w dwóch wersjach:

Formularze dla klientów do Umowy z Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym

Formularze dla klientów do Umowy z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym

Formularze dla klientów do Umowy z Koreą Południową o zabezpieczeniu społecznym

Formularze dla klientów do Umowy z Australią o zabezpieczeniu społecznym

Formularze łącznikowe do Umowy polsko-amerykańskiej o zabezpieczeniu społecznym

Formularze dla klientów do Umowy z Macedonią o zabezpieczeniu społecznym

formularz dla osób zamieszkałych w Polsce
ubiegających się o amerykańskie świadczenia emerytalno-rentowe z social security za pośrednictwem ZUS

WZO-PL-1Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (u.s. social security)

formularze dla osób zamieszkałych w USA
ubiegających się o polskie świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS za
pośrednictwem instytucji amerykańskiej Social Security Administration

PL/USA 4Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
PL/USA 5Wniosek o polską rentę rodzinną
PL/USA 10Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego
PL/USA 7Opinia lekarska/ medical evaluation
do wypełnienia przez lekarza leczącego, a następnie do przekazania przez wnioskodawcę zamieszkałego w USA do placówki Social Security Administraction jako załącznik do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy z Polski sporządzonego na wniosku PL/USA 4
USA/PL 11Formularz Consent Statement (Wyrażenie zgody) dla celów udostępnienia przez Social Security Administration informacji i dokumentów dla celów innych niż rozpatrzenie wniosków emerytalno-rentowych na podstawie Umowy polsko-amerykańskiej o zabezpieczeniu społecznym. Informacje na temat wykorzystania formularza można znaleźć tutaj.
Do góry

Formularze sukcesywnie przenoszone są na stronę www.pue.zus.pl - zakładka "wzory dokumentów".

ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (471 kB)]

ER-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (470 kB)]

ER-17 Wniosek o obliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (467 kB)]

ER-18 Wniosek o obliczenie i pobranie zaliczki na podatek dochodowy bez kwoty miesięcznego zmniejszenia
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (466 kB)]

ER-9 Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (472 kB)]

Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (374 kB)]

Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (460 kB)]

N-10 - Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (35 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (282 kB)]

N-36 Kwestionariusz oceny stanu zdrowia (wypełnienie jest opcjonalne)
[Data aktualizacji: 24.12.2014 r.]
[Do wydruku (44 kB)]

N-9 - Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie
[Data aktualizacji: 29.09.2014 r.]
[Do wydruku (73 kB)]

N-9A - Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego
[Data aktualizacji: 24.01.2008 r.]
[Do wydruku (107 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (116 kB)]

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
[Data aktualizacji: 6.11.2013 r.]
[Do wydruku (730 kB)]

Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
[Data aktualizacji: 6.11.2013 r.]
[Do wydruku (798 kB)]

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości
[Data aktualizacji: 6.11.2013 r.]
[Do wydruku (1222 kB)]

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość
[Data aktualizacji: 6.11.2013 r.]
[Do wydruku (1130 kB)]

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis/ pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/ pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie
[Data aktualizacji: 6.11.2013 r.]
[Do wydruku (29 kB)]

Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (478 kB)]

PL-CAN01 - Zaświadczenie dotyczące właściwego ustawodawstwa
[Data aktualizacji: 27.10.2009 r.]
[Do wydruku (208 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (284 kB)]

PL-RM 101 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym
[Data aktualizacji: 15.04.2010 r.]
[Do wydruku (132 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (190 kB)]

PL-UA 11 - Wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (217 kB)]

PL-UA 13 - wniosek - formularz o wznowienie wypłaty wcześniej przyznanej emerytury/renty
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (186 kB)]

PL-UA 4 Szczegółowy raport lekarski
[Data aktualizacji: 8.08.2014 r.]
[Do wydruku (633 kB)]

PL-UA 7 - wniosek o przyznanie ukraińskiej emerytury/renty
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (332 kB)]

PL-USA 1 - Zaświadczenie o ubezpieczeniu
[Data aktualizacji: 27.06.2014 r.]
[Do wydruku (137 kB)]

PL-USA 10 - Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (132 kB)]

PL-USA 11 - Wyrażenie zgody (Consent Statement)
[Data aktualizacji: 7.08.2009 r.]
[Do wydruku (78 kB)]

PL-USA 4 - Wniosek o polską emeryturę - rentę z tytułu niezdolności do pracy
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (192 kB)]

PL-USA 5 - Wniosek o polską rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (203 kB)]

PL-USA 7 - Opinia lekarska/ medical evaluation
[Data aktualizacji: 24.02.2009 r.]
[Do wydruku (144 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (342 kB)]

Rp-6Z Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (105 kB)]

UA-PL 10 - Wniosek o wypłatę polskiego zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (329 kB)]

UA-PL 4 Szczegółowy raport lekarski
[Data aktualizacji: 8.08.2014 r.]
[Do wydruku (600 kB)]

UA-PL 8 - Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (387 kB)]

UA-PL 9 - wniosek o polską rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (410 kB)]

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis
[Data aktualizacji: 15.01.2013 r.]
[Do wydruku (327 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (334 kB)]

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej
[Data aktualizacji: 15.01.2013 r.]
[Do wydruku (371 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (405 kB)]

Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja
[Data aktualizacji: 26.03.2013 r.]
[Do wydruku (118 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (340 kB)]

Wniosek o interpretację
[Data aktualizacji: 15.11.2013 r.]
[Do wydruku (120 kB)]

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek
[Data aktualizacji: 6.11.2013 r.]
[Do wydruku (28 kB)]

Wniosek o rentę socjalną
[Data aktualizacji: 6.12.2005 r.]
[Do wydruku (106 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (169 kB)]

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
[Data aktualizacji: 6.11.2013 r.]
[Do wydruku (30 kB)]

Wniosek o umorzenie
[Data aktualizacji: 19.01.2011 r.]
[Do wydruku (118 kB)]

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (79 kB)]

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek
[Data aktualizacji: 6.11.2013 r.]
[Do wydruku (33 kB)]

WZO-PL-1 - Formularz pomocniczy do podania o świadczenia z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych (u.s. social security)
[Data aktualizacji: 29.07.2014 r.]
[Do wydruku (192 kB)]

Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)
[Data aktualizacji: 8.01.2008 r.]
[Do wydruku (100 kB)]

Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu PL-MD 1 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym
[Data aktualizacji: 19.12.2014 r.]
[Do wydruku (93 kB)]

Zaświadczenie o ubezpieczeniu PL-KR 1 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Koreą
[Data aktualizacji: 8.10.2010 r.]
[Do wydruku (162 kB)]

Zaświadczenie o ubezpieczeniu PL-UA 1 - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą
[Data aktualizacji: 16.12.2013 r.]
[Do wydruku (140 kB)]

Zaświadczenie o ubezpieczeniu PL AU 1 - umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią
[Data aktualizacji: 27.09.2010 r.]
[Do wydruku (107 kB)]

ZUS-ER-DKK-01 - Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatek kombatancki/dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny
[Data aktualizacji: 13.11.2014 r.]
[Do wydruku (201 kB)]

ZUS-ER-OMR-01 Oświadczenie małżonka (wdowy/wdowca) ubiegającego się o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 19.01.2015 r.]
[Do wydruku (516 kB)]

ZUS-ER-OOU-01 - Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na wskazanie osoby uposażonej
[Data aktualizacji: 27.05.2014 r.]
[Do wydruku (477 kB)]

ZUS-ER-OPR-01 Oświadczenie pełnoletniego dziecka ubiegającego się o rentę roddzinną
[Data aktualizacji: 19.01.2015 r.]
[Do wydruku (488 kB)]

ZUS-ER-ORR-01 Oświadczenie rodzica osoby zmarłej ubiegającego się o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 19.01.2015 r.]
[Do wydruku (501 kB)]

ZUS-ER-WGM-01 - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz małoletniej osoby uprawnionej
[Data aktualizacji: 24.10.2014 r.]
[Do wydruku (138 kB)]

ZUS-ER-WGP-01 - Wniosek o wypłatę gwarantowaną na rzecz pełnoletniej osoby uprawnionej
[Data aktualizacji: 24.10.2014 r.]
[Do wydruku (130 kB)]

ZUS-ER-WPS-01 Wniosek o ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego
[Data aktualizacji: 22.10.2014 r.]
[Do wydruku (113 kB)]

ZUS-ER-WUG-01 - Wskazanie/Zmiana osób uposażonych, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej/Zmiana udziału w wypłacie gwarantowanej/Odwołanie poprzedniej dyspozycji
[Data aktualizacji: 27.05.2014 r.]
[Do wydruku (130 kB)]

ZUS-ER-WWS-01 Wniosek o wycofanie wniosku złożonego w sprawie polskiego świadczenia emerytalno-rentowego oraz świadczenia zagranicznego
[Data aktualizacji: 22.10.2014 r.]
[Do wydruku (115 kB)]

ZUS-ER-WZD-01 Wniosek osoby zamieszkałej w Polsce o zmianę danych adresowych/nazwiska/imienia/wypłatę świadczenia na rachunek bankowy/ zmianę rachunku bankowego
[Data aktualizacji: 22.10.2014 r.]
[Do wydruku (491 kB)]

ZUS-RZ-WDK-01 Wniosek kombatanta/osoby represjonowanej o wypłatę za granicę do miejsca zamieszkania: dodatku kombatanckiego/świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ryczałtu energetycznego/świadczenia przyznanego w drodze wyjątku
[Data aktualizacji: 20.10.2014 r.]
[Do wydruku (183 kB)]

ZUS-RZ-WZD-01 Wniosek osoby zamieszkałej za granicą o: zmianę danych adresowych; zmianę nazwiska/imienia; wypłatę polskiego świadczenia; zmianę rachunku bankowego
[Data aktualizacji: 4.11.2014 r.]
[Do wydruku (559 kB)]

ZUS-US-WSM-01 - Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz osoby małoletniej
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (108 kB)]

ZUS-US-WSS-01 - Wniosek o wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz uprawnionego/spadkobiercy
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (106 kB)]

ZUS-US-WSW-01 - Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta ubezpieczonego na rzecz współmałżonka
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (106 kB)]

ZUS-US-WSZ-01 - Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
[Data aktualizacji: 16.06.2014 r.]
[Do wydruku (150 kB)]

ZUS ER-WEC-02 Wniosek o emeryturę częściową
[Data aktualizacji: 22.10.2014 r.]
[Do wydruku (585 kB)]

ZUS FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (293 kB)]

ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (159 kB)]

ZUS KP-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (459 kB)]

ZUS Np-7 - Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
[Data aktualizacji: 10.05.2012 r.]
[Do wydruku (40 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (266 kB)]

ZUS Rp-12 - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (201 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (209 kB)]

ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (480 kB)]

ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
[Data aktualizacji: 31.12.2012 r.]
[Do wydruku (403 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (433 kB)]

ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (117 kB)]

ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (103 kB)]

ZUS Rp-1E Wniosek o emeryturę
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (206 kB)]

ZUS Rp-1Epom Wniosek o emeryturę pomostową
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (204 kB)]

ZUS Rp-1R Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (214 kB)]

ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 19.01.2015 r.]
[Do wydruku (631 kB)]

ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (197 kB)]

ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 19.01.2015 r.]
[Do wydruku (154 kB)]

ZUS Rp-2b - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną
[Data aktualizacji: 19.01.2015 r.]
[Do wydruku (136 kB)]

ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń
[Data aktualizacji: 25.03.2014 r.]
[Do wydruku (38 kB)]

ZUS Rp-3a - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja dwujęzyczna stosowana w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (421 kB)]

ZUS Rp-3b - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-francuskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (423 kB)]

ZUS Rp-3c - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-niemieckiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (422 kB)]

ZUS Rp-3d - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-hiszpańskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (420 kB)]

ZUS Rp-3e - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-portugalskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (421 kB)]

ZUS Rp-3f - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-węgierskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (473 kB)]

ZUS Rp-3g - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-włoskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (418 kB)]

ZUS Rp-3h - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-greckiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (479 kB)]

ZUS Rp-3i - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-bułgarskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (483 kB)]

ZUS Rp-3j - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-litewskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (481 kB)]

ZUS Rp-3k - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-rosyjskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (482 kB)]

ZUS Rp-3l - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-ukraińskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (486 kB)]

ZUS Rp-3m - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-serbskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (418 kB)]

ZUS Rp-3n - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-czeskiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (485 kB)]

ZUS Rp-3o - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-słowackiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (484 kB)]

ZUS Rp-3p - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (w wersji polsko-szwedzkiej)
[Data aktualizacji: 20.01.2014 r.]
[Do wydruku (458 kB)]

ZUS Rp-6 - Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (107 kB)]

ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
[Data aktualizacji: 25.03.2014 r.]
[Do wydruku (43 kB)]

ZUS Rp-8 - Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej
[Data aktualizacji: 27.11.2013 r.]
[Do wydruku (397 kB)]

ZUS Rp-9 - Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
[Data aktualizacji: 27.11.2013 r.]
[Do wydruku (399 kB)]

ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
[Data aktualizacji: 27.08.2013 r.]
[Do wydruku (505 kB)]

ZUS Rw-73 - Oświadczenie o osiąganiu przychodu
[Data aktualizacji: 21.10.2014 r.]
[Do wydruku (111 kB)]

ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne
[Data aktualizacji: 29.10.2014 r.]
[Do wydruku (42 kB)]

ZUS Z-12 - Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
[Data aktualizacji: 27.03.2015 r.]
[Do wydruku (104 kB)]

ZUS Z-15 - Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego
[Data aktualizacji: 29.10.2014 r.]
[Do wydruku (44 kB)]

ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika składek
[Data aktualizacji: 29.10.2014 r.]
[Do wydruku (69 kB)]

ZUS Z-3a - Zaświadczenie płatnika składek
[Data aktualizacji: 29.10.2014 r.]
[Do wydruku (62 kB)]

ZUS Z-3b - Zaświadczenie płatnika składek
[Data aktualizacji: 29.10.2014 r.]
[Do wydruku (421 kB)]

ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 1.08.2007 r.]
[Do wypełnienia i przekazania w PUE]

ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
[Data aktualizacji: 26.09.2012 r.]
[Do wydruku (32 kB)]

ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
[Data aktualizacji: 21.09.2005 r.]
[Do wydruku (42 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (118 kB)]

Do góry

Formularze ubezpieczeniowe

Tutaj znajdziesz poradnik opisujący zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych.

ZUS DRA - Deklaracja rozliczeniowa
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (633 kB)]

ZUS IWA - Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (36 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (44 kB)]

ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (586 kB)]

ZUS RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
[Data aktualizacji: 31.12.2009 r.]
[Do wydruku (92 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (201 kB)]

ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (481 kB)]

ZUS ZAA - Adresy prowadzenia działalności gospodarczej
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (491 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (525 kB)]

ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (290 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (311 kB)]

ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (501 kB)]

ZUS ZFA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (338 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (361 kB)]

ZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (25 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (61 kB)]

ZUS ZIUA - Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (43 kB)]

ZUS ZPA - Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (307 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (340 kB)]

ZUS ZSWA - Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (157 kB)]

ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
[Data aktualizacji: 20.05.2014 r.]
[Do wydruku (432 kB)]

ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek
[Data aktualizacji: 13.01.2010 r.]
[Do wydruku (22 kB)] [Do wypełnienia i wydruku (40 kB)]

ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (192 kB)]

ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
[Data aktualizacji: 31.10.2013 r.]
[Do wydruku (400 kB)]


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Słownik | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS