Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty  »  Waloryzacja składki i kapitału ...

Date aktualizacji: 13.12.2016 r.
Redakcja: Departament Ubezpieczeń i Składek

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Waloryzacja składki i kapitału początkowego

WSKAŹNIKI WALORYZACJI SKŁADEK ZA POSZCZEGÓLNE LATA

ZA DANY ROK

WSKAŹNIK  WALORYZACJI

PUBLIKACJA

Za rok 2000

112,72%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2001

106,68%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2002

101,90%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2003

102,00%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2004

103,63%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2005

105,55%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2006

106,90%

M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 453

Za rok 2007

112,85%

M.P. z 2008 r. Nr 44, poz. 388

Za rok 2008

116,26%

M.P. z 2009 r. Nr 32, poz. 469

Za rok 2009

107,22%

M.P. z 2010 r. Nr 37, poz. 520

Za rok 2010

103,98%

M.P. z 2011 r. Nr 35, poz. 418

 Za rok 2011

 105,18%

M.P. z 2012 r. poz. 297
  Za rok 2012

 104,68%

M.P. 2013 r. poz. 425
  Za rok 2013

 104,54%

M.P. z 2014 r. poz. 334
  Za rok 2014

 102,06%

M.P. z 2015 r. poz. 442
  Za rok 2015

 105,37%

M.P. z 2016 r. poz. 456

Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za kolejne lata/kwartały, zgodnie z art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2009 r. - Dz. U. Nr 153, poz. 1227 ze zm.), ogłasza Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji składek za poprzedni rok i kwartał.

Powyższy zapis ustawy emerytalnej oznacza, że wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne powinny być ogłoszone:

Zasady waloryzacji składek określa art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, natomiast zasady waloryzacji kapitału początkowego - art. 173 ustawy.

Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000.

Waloryzacja kapitału początkowego (ustalonego decyzją ZUS na 1 stycznia 1999 r.) odbywa się według analogicznych zasad, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza waloryzacja przeprowadzana jest od dnia 1 czerwca 2000 r. za rok 1999 - według odrębnego wskaźnika waloryzacji kapitału początkowego za rok 1999 wynoszącego 115,60% (wyliczonego zgodnie z zapisem art. 173 ust. 4 ustawy emerytalnej). Kolejne waloryzacje kapitału początkowego, tj. za rok 2000 i lata następne, przeprowadzane są według wskaźników waloryzacji ogłaszanych dla składek na ubezpieczenie.

Zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią waloryzację roczną, jest waloryzowana kwartalnie. W przypadku ustalania wysokości emerytury:

Jeśli ustalanie emerytury następuje:

WSKAŹNIKI WALORYZACJI SKŁADEK ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY

ZA DANY KWARTAŁ

WSKAŹNIKI

WALORYZACJI

PUBLIKACJA

za I kwartał 2007 r.

112,73%

M.P.z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za II kwartał 2007 r.

101,20%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za III kwartał 2007 r.

100,00%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za IV kwartał 2007 r.

101,81%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za I kwartał 2008 r.

113,72%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za II kwartał 2008 r.

103,93%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za III kwartał 2008 r.

100,20%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za IV kwartał 2008 r.

100,60%

M.P. z 2009 r. Nr 18, poz. 236

za I kwartał 2009 r.

111,26%

M.P. z 2009 r. Nr 37, poz. 575

za II kwartał 2009 r.

101,80%

M.P. z 2009 r. Nr 56, poz. 772

za III kwartał 2009 r.

100,10%

M.P. z 2009 r. Nr 80, poz. 996

za IV kwartał 2009 r.

100,20%

M.P. z 2010 r. Nr 15, poz. 159

za I kwartał 2010 r.

108,83%

M.P. z 2010 r. Nr 44, poz. 628

za II kwartał 2010 r.

101,00%

M.P. z 2010 r. Nr 66, poz. 848

za III kwartał 2010 r.

100,00%

M.P. z 2010 r. Nr 96, poz. 1130

za IV kwartał 2010 r.

100,90%

M.P. z 2011 r. Nr 23, poz. 256
za I kwartał 2011 r.

109,67%

M.P. z 2011 r. Nr 45, poz. 507
za II kwartał 2011 r.

101,50%

M.P. z 2011 r. Nr 84, poz. 880
za III kwartał 2011 r.

 100,00%

M.P. z 2011 r. Nr 113, poz. 1148
za IV kwartał 2011 r.

101,3%

M.P. 2012.148

za I kwartał 2012 r.

 114,05%

M.P.2012.396
za II kwartał 2012 r.

101,3%

M.P.2012.661
za III kwartał 2012 r.

100%

M.P.2012.933 
za IV kwartał 2012 r. 

 100,4%

M.P.2013.167
za I kwartał 2013 r.

 114,60%

M.P.2013.504 
za II kwartał 2013 r.

 100,40%

M.P.2013.773 
za III kwartał 2013 r.

100%

M.P.2013.1020
za IV kwartał 2013 r.

 100%

M.P.2014.218
za I kwartał 2014 r.

 112,02%

M.P.2014.446 
za II kwartał 2014 r.

100%

M.P.2014.826
za III kwartał 2014 r.

  100%

M.P.2014.1153
za IV kwartał 2014 r.

 100%

M.P.2015.284
za I kwartał 2015 r.

 112,30%

M.P.2015.546
za II kwartał 2015 r.

 100,50%

M.P.2015.825
za III kwartał 2015 r.

 100%

M.P.2015.1269
za IV kwartał 2015 r.

 100%

M.P.2016.224
za I kwartał 2016 r.

112,16%

M.P.2016.583
za II kwartał 2016 r.

 100,50%

M.P.2016.905
za III kwartał 2016 r.

100% 

M.P.2016.1185

Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS