Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Informacje, komunikaty  »  Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych ...  »  Dokumenty elektroniczne  »  Elektroniczna platforma usług ...

Date aktualizacji: 24.04.2013 r.
Redakcja: Departament Aplikacji Autorskich

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

System teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet (ePUAP).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, która ma w ujednolicony sposób udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. Strona http://www.epuap.gov.pl/ umożliwia załatwienie spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Platforma udostępnia podmiotom administracji publicznej infrastrukturę technologiczną do świadczenia usług elektronicznych. Wśród wykorzystujących infrastrukturę ePUAP znajdują się jednostki administracji centralnej i samorządowej, w tym urzędy gminne.

Jedną z najistotniejszych usług oferowanych przez ePUAP jest usługa Profilu Zaufanego. Podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Umożliwia również stosowanie tego samego konta ePUAP do logowania się na stronach różnych usługodawców.

Inne ważne obszary funkcjonowania ePUAP:

  1. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD) - miejsce zapewniające jednolite i bezpieczne źródło informacji o dokumentach w postaci elektronicznej wykorzystywanych w administracji publicznej;
  2. Elektroniczna skrzynka podawcza - środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotom publicznym (urzędom) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej;
  3. Przekazywanie przez urzędy pism w postaci elektronicznej obywatelom - w trybie doręczenia;
  4. Portal interoperacyjności - narzędzie pracy, którego celem jest zapewnienie zdolności systemów teleinformatycznych urzędów i obsługiwanych przez nie procesów biznesowych, do wymiany danych oraz współdzielenia informacji i wiedzy.

Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS