Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Świadczenia  »  Podstawa wymiaru emerytur i rent  »  Podstawa wymiaru emerytur i rent  »  Ograniczenie wskaźnika wysokości ...

Date aktualizacji: 23.02.2016 r.
Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Ograniczenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru

Należy zwrócić uwagę, że nie podlegają ograniczeniu do 250% wskaźniki wysokości przychodu ustalone dla poszczególnych lat. Jedynie średnia arytmetyczna tych procentów, stanowiąca wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty, podlega ograniczeniu do 250%.

Rok

Zarobki stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (w zł)

Kwota przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za rok kalendarzowy (w zł)

Stosunek podstawy wymiaru składek do przeciętnego wynagrodzenia (w %)

1997

40826,54

12743,16

320,38

1998

53578,69

14873,88

360,22

1999

50 375,22

20480,88

245,96

2000

54 780

23085,72

237,29

2001

62 940

24742,20

254,38

2002

 64 000

 25598,52

 250,01

2003

 63 000

26417,64

 238,48

 2004

 61 000

 27474,84

 222,02

 2005

 65 000

 28563,48

 227,56

 2006

 62 000

 29726,76

 208,57

Suma wskaźników

2564,87

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru stanowi średnią arytmetyczną wskaźników z poszczególnych lat i wynosi 256,49 % (2564,87%: 10). Wobec tego, że wskaźnik ten nie może być wyższy niż 250 %, do obliczenia emerytury lub renty ZUS przyjmie wskaźnik na poziomie 250 %.


Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS