Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Świadczenia  »  Kapitał początkowy  »  Kapitał początkowy  »  Baza zlikwidowanych lub przekształconych ...
Menu strony:
Przejdź do: Dokumentowanie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz wynagrodzenia (dochodu)

Date aktualizacji: 11.04.2014 r.
Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | 80-lecie ZUS

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwanie

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: HPN Montagetechnic Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe sp. z o.o. j.v, 49-125 Skorogoszcz
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa z lat 1995-2002, dpkumentacja w stanie szczątkowym
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Huta im. K.Świerczewskiego, 47-120 Zawodzie
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa i niekompletna dokumentacja płacowa z lat 1951-1990
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Huta Andrzej P.P. , 46-090 Zawodzie
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1991-1996
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Gliwickie Zakłady Hutnicze, Zakład w Zawadzkim
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa z lat 1945-1950, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Państwowe Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe, 49-325 Karłowice; Zakład Państw.Gosp.Rolnych , Kombinat Państw.Gosp.Rolnych, Gospodarstwo Rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, KARSIL Przeds.Rolno-Przem.-Handlowe Sp. z o.o., 49-325 Karłowice
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa z lat 1975 - 2001, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Nowa System sp. z o.o., Opole ul.Cygana
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa z lat 1993-2003, dokumentacja płacowa z lat 1998-2002
Źrodło: SEke 610A - 17/05

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: POLZAP Predsiębiorstwo Handlowo Usługowe sp. z o.o. Wolczyn ul. Dworcowa 36
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1996-2003
Źrodło: SEke 610A-17/05

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych P.P.. Niemodlin ul. Boh.Powstań Śl.
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1992-1998
Źrodło: SEke 610A-17/05

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Opolu, Rejon Dróg Publicznych w Niemodlinie
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa z lat 1967-1975, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Grodkowie ul.Wrocławska
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa z lat 1967-1975, dokumentacja płacowa w stanie szczątkowym
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.,49-100 Niemodlin
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa i płacowa z lat 1993-2003
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Spółdzielnia Kółek Rolniczch, Kółko Rolnicze w Pawłowiczkach
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: Spółdzielnia -dokumentacja osobowa z lat 1973-1999, dokumentacja płacowa z lat 1971-1975, Kółko Rolnicze - tylko dokumentacja płacowa z lat 1982-1997
Źrodło: SEke 610A-17/05

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Kółko Rolnicze w Gosięcinie, Kółko Rolnicze w Naczęsławicach, Kółko Rolnicze w Godzisku, Kółko Rolnicze w Grudyni
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: Dokumentacja osobowa i płacowa - daty skrajne 1961 -1974 Kółko w Grodzisku tylko dokumentacja osobowa z roku 1963
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Midzykółkowa Baza Maszynowa w Maciowakrzach
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja osobowa z roku 1969
Źrodło: SEke 610A-17/04

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Kółko Rolnicze w Trawniku
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@atol.com.pl;www.archiwum.org.pl
Rodzaj dokumentacji: dokumentacj osobowa z roku 1967 -1974, dokumentacja płacowa z lat 1971-1974
Źrodło: SEke 610-A-17/04

1  «  1001 1002 1003 1004 1005 [1006] 1007 1008 1009 1010 1011  »  1309
Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Słownik | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS