Przejdź do treści |
Platforma Usług Elektronicznych - wersja graficzna | Baza wiedzy - wersja graficzna | Obsługa klientów - wersja graficzna
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Ubezpieczenia społeczne
Baza wiedzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Menu główne:
Przejdź do: Strona główna | Aktualności | O ZUS | Ubezpieczenia | Świadczenia | Statystyka | Prawo | UE

Strona główna »  Świadczenia  »  Kapitał początkowy  »  Kapitał początkowy  »  Baza zlikwidowanych lub przekształconych ...
Menu strony:
Przejdź do: Dokumentowanie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz wynagrodzenia (dochodu)

Date aktualizacji: 11.04.2014 r.
Redakcja: Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych

Polecane:
Składki i świadczenia | Formularze | Poradniki | Blog Rzecznika ZUS | Historia ZUS

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Wyszukiwanie

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Korporacja Rozwoju Polic Spółka Akcyjna w Policach
Miejsce przechowywania dokumentów: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie, Magazyn w Dobrej Szczecińskiej
Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych: 1992-95
Rodzaj dokumentacji: akta osobowe i płacowe, przekazane przez likwidatora

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Kraj - Fabryka Maszyn Rolniczych Kutno
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwum Rotacyjne przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami w Płocku ul.1-go Maja 1 09-402 Płock tel.(024) 262 78 83
Rodzaj dokumentacji: Dokumenty osobowe i płacowe
Źrodło: Suplement

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Krajowa Spółka Przedsiębiorstw Przemysłu Cukierniczego CUKRY Sp. z o.o. Warszawa
Miejsce przechowywania dokumentów: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17
Rodzaj dokumentacji: Dokumenty osobowe i płacowe
Źrodło: Suplement

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Krajowe Zrzeszenie Państwowych Gospodarstw Rolnych ul. Wspólna 30 Warszawa
Miejsce przechowywania dokumentów: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17
Rodzaj dokumentacji: Dokumenty osobowe i płacowe
Źrodło: Suplement

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Krajowe Centrum Koordynacji i Wyrobów dla Budownictwa ul.Wspólna 2 Warszawa
Miejsce przechowywania dokumentów: Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum
Rodzaj dokumentacji: akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1974- 1982

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Krajowe Zrzeszenie Producentów Stolarki Budowlanej i Obiektów Kubaturowych "STLBUD" WARSZAWA
Miejsce przechowywania dokumentów: Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ul.Wspólna 2 00-926 Warszawa tel.661-82-68 Archiwum
Rodzaj dokumentacji: akta osobowe i karty wynagrodzeń za lata 1968- 1982

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Urząd Rejonowy w Pyrzycach
Miejsce przechowywania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja kadrowa i płacowa

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Urząd Rejonowy w Szczecinie
Miejsce przechowywania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Policach
Rodzaj dokumentacji: dokumentacja kadrowa i płacowa

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Międzynarodowy Ośrodek "Juventur" w Myślcu
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwum Państwowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Nr zespołu akt w archiwum państwowym: 204
Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych: 1979 - 1991
Rodzaj dokumentacji: Akta osobowe

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Krajowy Związek Spółdzielni Farmaceutycznych i Chemicznych Warszawa
Miejsce przechowywania dokumentów: Centralny Związek Spółdzielczości Pracy ul.Żurawia 47 00- 680 Warszawa tel .628-06-68, 628 51 86
Rodzaj dokumentacji: Akta osobowe i dokumenty płacowe od 1971 r.
Źrodło: Suplement

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Krajowy Związek Spółdzielni Transportu. Centrala Spółdzielni Transportu w Warszawie Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni
Miejsce przechowywania dokumentów: Archiwum Państwowe w Gdańsku
Nr zespołu akt w archiwum państwowym: 1809
Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych: 1952- 1957
Rodzaj dokumentacji: akta znajdują się w APG Ekspozytura w Gdyni

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego Warszawa
Miejsce przechowywania dokumentów: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17
Rodzaj dokumentacji: Dokumenty osobowe i płacowe
Źrodło: Suplement

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu Warszawa
Miejsce przechowywania dokumentów: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17
Rodzaj dokumentacji: Dokumenty osobowe i płacowe
Źrodło: Suplement

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych Warszawa
Miejsce przechowywania dokumentów: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ul.Wspólna 30 00-930 Warszawa tel.623 20 16, 623 20 17
Rodzaj dokumentacji: Dokumenty osobowe i płacowe
Źrodło: Suplement

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy: Ministerstwo Rynku Wewnętrznego Pl.Powstańców Warszawy 1 Warszawa
Miejsce przechowywania dokumentów: Zakład Obsługi Ministerstwa Gospodarki pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (22) 870-35-38, 870-21-96
Rodzaj dokumentacji: Dokumenty osobowe i płacowe (dok. płacowa od 1978 do 1990r)
Źrodło: Suplement

1  «  530 531 532 533 534 [535] 536 537 538 539 540  »  1409
Kontakt | Materiały do pobrania | Zamówienia publiczne | Konkursy ofert | Praca w ZUS | Szkolenia
Mapa serwisu | Oświadczenie o dostępności | Inne serwisy
Biuletyn Informacji Publicznej | Serwis WAP | Serwis RSS
1998 - 2013 r. Serwisem zarządza Departament Aplikacji Autorskich i Gabinet Prezesa

Copyright © ZUS