Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za poszczególne kwartały

WSKAŹNIKI WALORYZACJI SKŁADEK ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY

ZA DANY KWARTAŁ

WSKAŹNIKI

WALORYZACJI

PUBLIKACJA

za I kwartał 2007 r.

112,73%

M.P.z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za II kwartał 2007 r.

101,20%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za III kwartał 2007 r.

100,00%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za IV kwartał 2007 r.

101,81%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za I kwartał 2008 r.

113,72%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za II kwartał 2008 r.

103,93%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za III kwartał 2008 r.

100,20%

M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823

za IV kwartał 2008 r.

100,60%

M.P. z 2009 r. Nr 18, poz. 236

za I kwartał 2009 r.

111,26%

M.P. z 2009 r. Nr 37, poz. 575

za II kwartał 2009 r.

101,80%

M.P. z 2009 r. Nr 56, poz. 772

za III kwartał 2009 r.

100,10%

M.P. z 2009 r. Nr 80, poz. 996

za IV kwartał 2009 r.

100,20%

M.P. z 2010 r. Nr 15, poz. 159

za I kwartał 2010 r.

108,83%

M.P. z 2010 r. Nr 44, poz. 628

za II kwartał 2010 r.

101,00%

M.P. z 2010 r. Nr 66, poz. 848

za III kwartał 2010 r.

100,00%

M.P. z 2010 r. Nr 96, poz. 1130

za IV kwartał 2010 r.

100,90%

M.P. z 2011 r. Nr 23, poz. 256

za I kwartał 2011 r.

109,67%

M.P. z 2011 r. Nr 45, poz. 507

za II kwartał 2011 r.

101,50%

M.P. z 2011 r. Nr 84, poz. 880

za III kwartał 2011 r.

100,00%

M.P. z 2011 r. Nr 113, poz. 1148

za IV kwartał 2011 r.

101,3%

M.P. 2012.148

za I kwartał 2012 r.

114,05%

M.P.2012.396

za II kwartał 2012 r.

101,3%

M.P.2012.661

za III kwartał 2012 r.

100%

M.P.2012.933 

za IV kwartał 2012 r. 

100,4%

M.P.2013.167

za I kwartał 2013 r.

114,60%

M.P.2013.504 

za II kwartał 2013 r.

100,40%

M.P.2013.773 

za III kwartał 2013 r.

100%

M.P.2013.1020

za IV kwartał 2013 r.

100%

M.P.2014.218

za I kwartał 2014 r.

112,02%

M.P.2014.446 

za II kwartał 2014 r.

100%

M.P.2014.826

za III kwartał 2014 r.

100%

M.P.2014.1153

za IV kwartał 2014 r.

100%

M.P.2015.284

za I kwartał 2015 r.

112,30%

M.P.2015.546

za II kwartał 2015 r.

100,50%

M.P.2015.825

za III kwartał 2015 r.

100%

M.P.2015.1269

za IV kwartał 2015 r.

100%

M.P.2016.224

za I kwartał 2016 r.

112,16%

M.P.2016.583

za II kwartał 2016 r.

100,50%

M.P.2016.905

za III kwartał 2016 r.

100%

M.P.2016.1185

za IV kwartał 2016 r. 100,7%

M.P.2017.269

za I kwartał 2017 r. 113,02%

M.P.2017.594

za II kwartał 2017 r. 101,57%

M.P.2017.859

za III kwartał 2017 r.

100% M.P.2017.1145
za IV kwartal 2017 r. 101,1%

M.P.2018.318

za I kwartal 2018 r.

112,41% M.P.2018.582