Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za poszczególne lata

WSKAŹNIKI WALORYZACJI SKŁADEK ZA POSZCZEGÓLNE LATA

ZA DANY ROK

WSKAŹNIK  WALORYZACJI

PUBLIKACJA

Za rok 2000

112,72%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2001

106,68%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2002

101,90%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2003

102,00%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2004

103,63%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2005

105,55%

M.P. z 2006 r. Nr 42, poz. 453

Za rok 2006

106,90%

M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 453

Za rok 2007

112,85%

M.P. z 2008 r. Nr 44, poz. 388

Za rok 2008

116,26%

M.P. z 2009 r. Nr 32, poz. 469

Za rok 2009

107,22%

M.P. z 2010 r. Nr 37, poz. 520

Za rok 2010

103,98%

M.P. z 2011 r. Nr 35, poz. 418

Za rok 2011

 105,18%

M.P. z 2012 r. poz. 297

Za rok 2012

 104,68%

M.P. 2013 r. poz. 425

Za rok 2013

 104,54%

M.P. z 2014 r. poz. 334

Za rok 2014

 102,06%

M.P. z 2015 r. poz. 442

Za rok 2015

 105,37%

M.P. z 2016 r. poz. 456

Za rok 2016

 106,37%

M.P. z 2017 r. poz. 444

Za rok 2017

 108,68% M.P. z 2018 r. poz. 493