ZUS-RZ-OZS-01

Opis:

Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (w wersji polsko-rumuńskiej)

Formularz:

Pobierz plik"ZUS-RZ-OZS-01_wersja polsko-rumu+äska.pdf" 303 kB