ZUS-RZ-OZS-01

Opis:

Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (w wersji polsko-francuskiej)

Formularz:

Pobierz plik"ZUS-RZ-OZS-01_wersja polsko-francuska.pdf" 236 kB