Formularz ZUS ZPA

Opis:

Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Formularz:

Pobierz plik"zpa.pdf" 307 kB