Oświadczenie RD-2

Opis:

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie

Formularz:

Pobierz plik"ZUS-RD-2-03.pdf" 481 kB