ZUS-RD-OPN-01

Opis:

Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy indywidualnej na naprawdę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. Pomoc publiczna - formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc indywidualną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Formularz:

Pobierz plik"ZUS-RD-OPN-01_Finalny_00 - Oświadczenie o nieotrzym. pomocy ind. na naprawę (...).pdf" 461 kB