ZUS-RD-OPW-01

Opis:

Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis/pomocy publicznej de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie. Pomoc publiczna - formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie.

Formularz:

Pobierz plik"ZUS-RD-OPW-01_Finalny_00 - Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (...).pdf" 484 kB