ZUS-RD-FPI-02

Opis:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pomoc publiczna - formularz wymagany przy ubieganiu się o pomoc indywidualną na restrukturyzację lub pomoc indywidualną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Formularz:

Pobierz plik"ZUS-RD-FPI-02_Finalny_00 - Formularz informacji przedst. przy ubieg. się o pomoc inną (...).pdf" 352 kB