Wniosek US-31

Opis:

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba wykonująca pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004) - US-31
Aktualizacja formularza: 29 czerwca 2018 r.

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek US-31.pdf" 174 kB