Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

US-31

Wniosek US-31

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba wykonująca pracę najemną w Polsce i pracę na własny rachunek w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004) - US-31
Aktualizacja formularza: 29 czerwca 2018 r.

US-46

Wniosek US-46

Wniosek o zaświadczenie A1 - członek załogi lotniczej lub personel pokładowy (art. 11 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004)
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.

US-54

Informacja US-54

Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.

US-55

Informacja o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania US-55
Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r.

US-1

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa - US-1

Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa - US-1
Aktualizacja formularza: 29 czerwca 2018 r.

US-3

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany US-3

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany - US-3
Aktualizacja formularza: 29 czerwca 2018 r.

US-4

Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach - US-4

Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach - US-4
Aktualizacja formularza: 29 czerwca 2018 r.

US-2

Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność w kilku państwach

Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność w kilku państwach US-2
Aktualizacja formularza: 29 czerwca 2018 r.

US-36

Wniosek US-36

Wniosek o zawarcie porozumienia wyjątkowego na podstawie: art. 16.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004

US-34

Wniosek US-34

Wniosek o zaświadczenie A1 - porozumienie wyjątkowe na podstawie art. 16