Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

US-39

Informacja US-39

Informacje w celu poświadczenia formularza E101 dla osoby prowadzącej działalność przejściowo w innym państwie

US-29

Wniosek US-29

Wniosek o zaświadczenie A1 - urzędnik służby cywilnej lub personel zrównany

E 101

Zaświadczenie E 101

Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

US-30

Wniosek US-30

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona na pokładzie statku

US-32

Wniosek US-32

Wniosek o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona jako urzędnik służby cywilnej i pracująca lub prowadząca działalność w innym państwie członkowskim UE

US-33

Informacja US-33

Wniosek o zaświadczenie A1 - personel pomocniczy Wspólnot Europejskich. Jeżeli chcesz skorzystać z wniosku zamieszczonego na PUE, przekaż go do ZUS z załącznikiem zawierającym następujące dane: 1. Drugie imię osoby, której dotyczy wniosek. 2. Adres w państwie pobytu (ulica, nr, miasto, kod pocztowy, symbol państwa). 3. Nazwa i adres zagranicznego podmiotu, u którego zostanie wykonana praca.