Wniosek ZUS EZS-U

Opis:

Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego)

Formularz:

Pobierz plik"Wniosek ZUS EZS-U.pdf" 89 kB