Australia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

AU-PL 5

Prośba o informacje AU-PL 5

Prośba o informacje - szczegóły dotyczące Twoich okresów stałego zamieszkania w Australii

AU-PL 4

Zaświadczenie AU-PL 4

Dochód i majątek MOD IA

AU-PL 3

Wniosek AU-PL 3

Wniosek o australijską rentę starczą

PL-AU 3

Wniosek PL-AU 3

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ O POLSKĄ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY / REQUEST FOR POLISH OLD AGE PENSION FOR POLISH DISABILITY PENSION

PL-AU 5

Wniosek ZUS PL-AU 5

WNIOSEK O WYPLATE POLSKTEGO ZASILKU POGRZEBOWEGO / REQUEST FOR PAYMENT OF POLISH FUNERAL GRANT

PL AU 1

Zaświadczenie PL AU 1

Zaświadczenie o ubezpieczeniu - umowa między Rzecząpospolitą Polską a Australią