Formularze dla pracodawcy

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

OL-2

Wniosek OL-2

Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego

ZAS-62

Wniosek ZAS-62

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
Aktualizacja formularza: 28 maja 2018 r.

ZAS-64

Wniosek ZAS-64

Wniosek płatnika składek o ustalenie okresu zasiłkowego;
Aktualizacja formularza: 28 maja 2018 r.