Zaświadczenie Z-3a

Opis:

Zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych);
aktualizacja formularza: 20 grudnia 2017 r.

Formularz:

Pobierz plik"2895_17 Z-3a.pdf" 240 kB