Zasiłek macierzyński

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ZPW

Wniosek ZPW

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku

ZAS-24

Zaświadczenie ZAS-24

Zaświadczenie płatnika składek o okresach zasiłku macierzyńskiego

ZAS-33

Oświadczenie ZAS-33

Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka

ZAS-31

Wniosek ZAS-31

Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres

ZAO

Wniosek ZAO

Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego;
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2018 r.

ZAS-15

Zaświadczenie ZAS-15

Zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim;
Aktualizacja formularza: 29 stycznia 2018 r.

ZAS-58

Skarga/Wniosek ZAS-58

Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego

ZAS-65

Wniosek ZAS-65

Wniosek świadczeniobiorcy/płatnika składek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego

ZAS-39

Oświadczenie ZAS-39

Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie;
Aktualizacja formularza: 28 maja 2018 r.

ZAS-40

Zaświadczenie ZAS-40

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym ubezpieczona matka dziecka przebywa w szpitalu;
Aktualizacja formularza: 28 maja 2018 r.