Zaświadczenie ZAS-38

Opis:

Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem

Formularz:

Pobierz plik"ZAS_38-3.5.pdf" 72 kB