Zmiana reguł weryfikacji sporządzanych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie tzw. 30-krotności

Płatnik będzie mógł jeszcze przez dwa miesiące (po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek) przekazywać do ZUS raporty z wykazanymi podstawami wymiaru i rozliczonymi składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na te ubezpieczenia. Od trzeciego miesiąca będzie możliwość przekazania do ZUS wyłącznie dokumentów bez wykazanych składek na te ubezpieczenia. Oznacza to, że reguła weryfikując w Programie Płatnik dokumenty rozliczeniowe za dwa kolejne miesiące rozliczeniowe, po miesiącu w którym nastąpiło przekroczenie 30.krotności, będzie zgłaszała błąd Zwykły, natomiast w od kolejnego miesiąca będzie zgłaszała błąd Krytyczny. Płatnik będzie więc miał odpowiedni czas na ustalenie podstawy wymiaru za miesiąc przekroczenia (z ubezpieczonym lub z tjo ZUS) oraz na skorygowanie dokumentów rozliczeniowych.

Przy okazji należy zwrócić uwagę, na znaczenie tzw. błędów zwykłych, które pojawiają się przy weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych przed ich przekazaniem do ZUS. Mają one na celu zwrócenie uwagi na sytuacje, w których mogą wystąpić nieprawidłowości po przekazaniu dokumentu, dlatego też warto poświęcić czas także na ich wyjaśnienie.