Zmiany w formularzu ZUS-DRA - od 2 kwietnia 2016 r.

Od 2 kwietnia 2016 r. w Programie Płatnik będzie dostępny nowy formularz ZUS DRA, który obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r., na którym:
  1. zostały rozszerzone pola w celu umożliwienia rozliczenia dużych kwot składek, co będzie służyło ograniczeniu przypadków, w których konieczne byłoby przekazywanie za jeden okres rozliczeniowy dwóch kompletów dokumentów rozliczeniowych,
  2. zostało udostępnione pole 04 w bloku V, w którym będą wykazywane kwoty wypłaconych podwyższeń zasiłków macierzyńskich do wysokości kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Został zmieniony opis tego pola i brzmi ono: „Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS”. W polu tym nadal będzie także możliwe wykazanie wypłaconych za okres do 31 sierpnia 2006 r. świadczeń rodzinnych, jeśli wystąpi konieczność skorygowania dokumentów rozliczeniowych za ten okres.

Program umożliwi także rozliczenie w raporcie ZUS RSA z nowym kodem świadczenia lub przerwy - 329 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.