Ścieżka nawigacji

Aktualności

Do 30 listopada można złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start

Od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. można składać wnioski o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu Dobry Start. Świadczenie to przysługuje raz w roku, bez względu na dochód rodziny, na ucznia w wieku do 20 lat lub 24 lat - w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Po 30 listopada można złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start, za pośrednictwem PUE ZUS, tylko gdy po tym dniu dziecko w wieku powyżej 20 lat uzyska orzeczenie o niepełnosprawności.

W tym roku wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia.

Osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na PUE ZUS. Jest tam cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie - wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia.

Świadczenie z programu Dobry Start jest wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej o świadczeniu z programu Dobry Start.